Biotehnoloģijas

Preces, pakalpojumi vai tehnoloģijas, kas nodrošina veselīgu dzīvesveidu, respektējot dabiskās ekosistēmas jeb samazinot cilvēka iejaukšanos vides sabalansētajos procesos.

Tanī skaitā „Bioloģiskās lauksaimniecības” prakse sevī ietver daudzveidīgu augseku, principiālus  ierobežojumus ķīmiski sintezētu pesticīdu, mākslīgā mēslojuma, antibiotiku, ģenētiski modificētu organismu, pārtikas piedevu lietošanā. Akcentējot  saimniecībā pieejamo atjaunojamo resursu (kūtsmēsli, zaļbarība, brīvo ganību sistēma, u.c.) izmantošanu. Izvēloties augu un dzīvnieku šķirnes, kas ir izturīgas pret slimībām un pielāgojušās vietējiem apstākļiem. Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana brīvo ganību sistēmā brīvā dabā un to nodrošināšana ar bioloģisku barību; Izrietoši par bioproduktu drīkst saukt tikai tādu pārtikas produktu, kas ražots, pārstrādāts saimniecībā vai uzņēmumā, kuram izdots sertifikāts par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības regulas prasībām (ref.