Biotehnoloģijas

Šodien tirdzniecības tīklos nopērkamie tradicionālie pārtikas produkti pamatoti tiek uzskatīti kā „nedzīvi” un tipiski arī veselībai kaitīgi. Tas tādēļ, ka to sagatavošana notiek iekārtās, kas izmanto galvenokārt tādas tehnoloģijas, kas pieļauj dažāda veida ķīmiski iegūtu vielu un piedevu izmantošanu. Ārpus tam raksturīgi arī, ka izmantoto izejvielu apjoms arvien pieaug, bet gala produkta barības vielu sastāva kvalitāte pazeminās. Masu produkcijas ražošana mūsdienu konkurences apstākļos spiež iesaistītās puses optimizēt gan ražošanas izmaksas gan upurēt uzturvielu bagātību par labu pievilcīgai cenai, izskatam, uzspēlētas garšas izjūtām. Kā rezultātā arvien aktuālāka kļūst ekoloģisko izejvielu pieejamība un biotehnoloģiju izmantošana produktu apstrādē.

Pārtikas termoapstrādes iekārta „Untermo” ir īpaša ar to, ka tā atkarībā no izvēlētā produkta (speķis, putns, gaļa, zivs, dārzeņi, augļi, u.c.), izmantojot tajā paredzētās funkcionālās iespējas var veikt ļoti dārgām rūpnieciskām iekārtām analogu konkrēta izvēlētā produkta apstrādes tehnoloģisko ciklu (atkausēšana, kūpināšana, cepšana, tvaicēšana, sutināšana, žāvēšana, kaltēšana, vītināšana, dūmošana, u.c.) bez kopējā sagatavošanas procesa pārtraukšanas un nepieļaujot kaitīgo vielu (benzopirēnu) uzkrāšanos apstrādājamā produktā virs pieļaujamās normas. Ierīce ir mērogojama ar vienlaicīgi apstrādājamās produkcijas daudzumu no 20 līdz pat 500kg.

Malka tiek izmanto kā galvenais enerģijas avots, bet vienlaicīgi iespējama arī elektrības vai gāzes izmantošana ar tam sekojošu procesu pielāgošanu un automatizāciju.

Tas atļauj saglabāt produktu „dzīvu” un veselīgu, izveidot sevišķas delikateses pie daudz reižu mazākām sākotnējām investīcijām un uzturēšanas izmaksām kādas tās ir līdzīga tipa rūpnieciskām iekārtām.

Pārtikas termoapstrādes iekārtas „Untermo” konstrukcijas autortiesības aizsargā Latvijas Republikas Patentu Valde.