Biotehnoloģijas

Risinājums attiecas uz mobilām iekārtām enerģijas iegūšanai no koksnes un biogāzes, kas rodas tai sadegot.

Ar siltuma enerģiju vienlaicīgi var tikt nodrošināti vairāki neatkarīgi patērētāji, kas dod iespēju paralēli ražot gan siltumu gan aukstumu un elektrību.

Projekts atrodas izstrādes stadijā.